เวปไซด์ MUSIC of BURAPHA UNIVERSITY ได้รวบรวมบทเพลง ประจำสถาบัน ไว้ตั้งแต่อดีดจนปัจจุบัน ในรูปแบบของ MP3 ให้ Download